انتقال خون شهرستان ميبد انتقال خون شهرستان ميبد
نام پایگاه:  یزد_ميبد
تلفن پایگاه:  32324050-035
آدرس پایگاه:  خیابان هفت تير- روبروي رضويه فيروزآباد
ساعت کار:  صبح ها 7:30 الی 13:30 بعد از ظهر