اخبار و مطالب اخبار و مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهدای خون توسط زوج جوان یزدی در آغاز زندگی مشترک

اهدای خون توسط زوج جوان یزدی در آغاز زندگی مشترکزوج جوان یزدی در مقابل چشمان بهت زده خانواده خود و کارکنان پایگاه انتقال خون یزد در محل پایگاه حضور یافته و با اهدای خون زندگی مشترک خود را آغاز نمودند.

به گزارش روابط عمومی پایگاه انتقال خون یزد زوج جوان یزدی با ماشین تزئین شده عروسی و با لباس عروس و داماد با حضور در پایگاه انتقال خون یزد در مورخ 2/2/89 اقدام به این امر خدا پسندانه نمودند و بدین بهانه سایه الطاف الهی را بر زندگی خود گستراندند و به سبب این کار نیک برکت را در رگهای زندگیشان جاری و ساری کردند.