اخبار و مطالب اخبار و مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاري ورزش صبحگاهي به مناسبت روز ملي انتقال خون

برگزاري ورزش صبحگاهي به مناسبت روز ملي انتقال خون

     به مناسبت نهم مرداد روز ملي اهداي خون، همايش ورزش صبحگاهي 5شنبه هشتم مرداد 94 با همكاري هيئت ورزش هاي همگاني، سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري و انتقال خون استان يزد و با حضور جمعي از مسئولين و ورزشکاران استان در فضاي اداره كل انتقال خون برگزار شد.

     به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، دكتر تقوائي؛ مديركل انتقال خون استان يزد گفت: اين حركت فرهنگي با هدف آگاه بخشي و ترويج فرهنگ اهداي خون بين جوانان به ويژه ورزشكاران با شرايط اهداي خون، اهميت اهداي مستمر خون براي بیماران نيازمند به اين ماده حياتي انجام شد.

     در پايان مراسم، به قيد قرعه به ورزشكاران شركت كننده در مراسم جوايزي از طرف هيئت ورزشهاي همگاني و اداره كل انتقال خون يزد اهدا گرديد.

نكته قابل ذكر اينكه پس از پايان مراسم تعدادي از ورزشكاران خون خود رابه بيماران هديه نمودند.