اخبار و مطالب اخبار و مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرايط عمومي اهداي خون

شرايط عمومي اهداي خونشرايط عمومي اهداي خون

براي آنکه شما بتوانيد خون خود را اهدا کنيد بايد واجد شرايطي باشيد که بواسطه آن ، اهداي خون ، نه براي سلامتي بدن شما عوارضي در برداشته باشد ونه براي فردي که قرار است خون شما به وي تزريق گردد.

شرايط اصلي اهداي خون به قرار زير هستند :

1-حداقل سن 17 سال وحداکثر 65 سال . البته با نظر وصلاحديد پزشک ممکن است در بالاي اين محدوده سني نيز بتوان خون اهدا کرد.

2-حداقل وزن 50کيلوگرم .

3-رعايت فاصله زماني حداقل 8 هفته بين دو نوبت اهداي خون ، با اين شرط که دفعات اهداي خون از 4 بار در سال تجاوز ننمايد. البته بهتر است آقايان با فواصل 3 ماهه ، وخانم ها با فواصل 4 ماهه نسبت به اهداي خون اقدام نمايند.

4-تندرستي ، بدان معني که علاوه براحساس سلامتي ، توانايي انجام فعاليت هاي معمول زندگي خود را داشته باشيد. خوب است بدانيد ، که در رابطه با اهداي خون ، حتي يک فرد ديابتي يا مبتلا به پرفشاري خون ، که بيماري وي تحت کنترل و در سير درمان قرار داشته باشد نيز تندرست محسوب مي شود.