اخبار و مطالب اخبار و مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد:

مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد:مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد: فعاليت سازمان انتقال خون ستودني است مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده در بازديد از انتقال خون يزد به نقش مهم اين اداره كل در تأمين خون و فرآودره هاي خوني استان تأكيد نمود. به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، صبح دوشنبه 16 خرداد ماه مدير كل امور بانوان و خانواده استانداری با حضور در انتقال خون از نزديك با فرآيند تهيه خون و فرآورده هاي خوني آشنا شد. خانم خامسي در خصوص فعاليت انتقال خون به خبرنگار گفت: خوشبختانه آمار اهداي خون در استان خوب است كه ريشه در انديشه های خيرخواهانه و باورهاي مذهبي مردم شكل گرفته ولي استقبال بانوان جهت اهداي خون كه حدود 5/3 درصد از اهداي خون كل استان را تشكيل مي دهد كم است. مدير كل امور بانوان ضمن حمايت از طرح ترويج فرهنگ اهداي خون در بين بانوان افزود: اميدوارم با همكاري دوجانبه بين دفتر امور بانوان استانداري و اداره كل انتقال خون استان و استفاده از پتانسيل رابطين بانوان دستگاه هاي اجرايي در راستاي ترويج فرهنگ اهداي خون شاهد افزايش ميزان اهداي خون بانوان باشيم. وي ضمن تشكر از مدير كل و كاركنان اين اداره در پايان افزود: فعاليت سازمان انتقال خون در نوع خود حساس، ظريف و ستودني است كه از همه دست اندركاران اين اداره كل كمال تشكر را دارم ولي ماه رمضان فرصت خوبي است براي آغاز همكاري فيما بين و من از مردم دارالعباده استان به ويژه بانوان تقاضا دارم در اين شبها با مراجعه به مراكز اهداي خون در ترويج فرهنگ اهداي خون در بين خانواده و جامعه گام بلندي بردارند.