نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتباط با معاونین و روسا

ارتباط با معاونین و روسا


 

معاونین و رؤسا

مشخصات

تلفن تماس

معاون فنی و فناوریهای نوین

دکترهایده جواد زاده

38249517

معاون اداری و مالی

امیر انتظاری

38247402

ذیحساب

اسمعیل جعفری

38249873

رئیس اداره اهداکنندگان

مریم بحری

38247427-داخلی 2251

رئیس اداره برنامه و بودجه

لیلا زارع

38249516

رئیس گروه آموزش و پژوهش

دکتر مهتاب وزیری

38247427-داخلی 2253

رئیس گروه جذب و  نگهداری اهداکنندگان و سرپرست اداره حراست

دکتر حسین روئین تن

38249515

رئیس گروه تضمین کیفیت

فاطمه اخوان تفتی

38247427-داخلی 2280

رئیس مرکز خونگیری شهرستان اردکان

علیرضا شکاری پور

32221940

سرپرست اداره آفرزیس

محبوبه السادات صادقیان

38247427-داخلی 2260

سرپرست اداره آزمایشگاه کنترل کیفی

حجت ابراهیمی

38247427-داخلی 2270

سرپرست  اداره پخش و سنجش مصرف بیمارستان

هاجر دهقانی زاده

38257073

سرپرست مرکزخونگیری آزادشهر

علی محمد شخص بخند

37217311

مسئول آزمایشگاه فراورده های سلولی و پلاسمایی

امین فتاحی

38247427-داخلی2265

مسئول آزمایشگاه روتین

مریم رزم آرا

38247427-داخلی 2247

مسئول آزمایشگاه تخصصی

معصومه حسینی

38247427-داخلی 2248

مسئول واحد روابط عمومی

جواد فلاحتی

38273766

مسئول واحد فناوری  اطلاعات

فاطمه حق جو

38247427-داخلی2240

مسئول امور اداری ،پشتیبانی و ارزیابی عملکرد

لیلا دهقانی ده عرب

38247427-داخلی 2223

کارشناس ایمنی و بهداشت

طیبه السادات حسینی

38247427-داخلی 2244

کارشناس تجهیزات پزشکی

پروین درودی

38247427-داخلی2243