اخبار و مطالب اخبار و مطالب

اردوي زيارتي مشهد مقدس فعالان تيم خونگيري نماز جمعه يزد

اردوي زيارتي مشهد مقدس فعالان تيم خونگيري نماز جمعه يزدبه گزارش روابط عمومي پايگاه انتقال خون يزد، ستاد برگزاري نماز جمعه بمنظور تشكر و قدرداني از افرادي كه در هر چه با شكوه تر شدن مراسم نماز جمعه فعاليت مستمر دارند، اين افراد را به اردوي فرهنگي مشهد مقدس اعزام نمود، كه از سوي اين پايگاه 5 نفر كه در تيم سيار نماز جمعه بيشترين حضور و فعاليت داشتند معرفي شدند. گفتني است اين اردوي فرهنگي و زيارتي بمدت 3 روز به طول انجاميد و كاركنان از بركات معنوي اين اردو استفاده نمودند. نكته قابل ذكر اينكه از سال 1362 تا بحال تيم خونگيري نماز جمعه در مسجد ملا اسماعيل ( محل اقامه نماز جمعه يزد) داير و هر هفته از اهداكنندگان و مراجعين خونگيري بعمل مي آيد.