اخبار و مطالب اخبار و مطالب

ارزش خون و فرآورده های خونی ناشناخته است

ارزش خون و فرآورده های خونی ناشناخته است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد:

ارزش خون و فرآورده های خونی ناشناخته است

به گزارش روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان یزد، دکتر تقوائی در دیدار با رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ضمن ارائه گزارشی از روند طرح مدیریت مصرف خون در استان یزد گفت: این طرح با هدف کاهش ضایعات مصرف خون و فرآورده های خونی به صورت آزمایشی درسال 92 در استان یزد شروع شد و در حال حاضر در ادارات کل انتقال خون کشور در حال انجام است.

مدیر کل انتقال خون افزود: در سال 91 میزان ضایعات در استان تقریبا 13 درصد بود که با شروع طرح مدیریت مصرف خون و با برگزاری سمینارهای مدیریت مصرف خون و طب انتقال خون برای پزشکان، متخصصین،دستیاران و مسئولین بانک خون بیمارستان ها به 4 درصد در سال 95 رسیده است.

درادمه رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ضمن تحسین و حمایت از طرح مدیریت مصرف خون در استان گفت: ارزش خون و فرآوده های خونی را کسی می شناسد که روی آن شناخت دارد. اگر پزشکان، دستیاران ، رزیدنتها و مسئولین بانک خون بیمارستان ها و یا حتی دانشجویان رشته پزشکی یک یا چند واحد تئوری و عملی خود را در خصوص آشنایی با خون و فرآورده های خونی بگذرانند حساسیت و ارزش آن نیز آشکار خواهدشد.