اخبار و مطالب اخبار و مطالب

ارسال خون به بندر عباس و اصفهان

ارسال خون به بندر عباس و اصفهانبه گزارش روابط عمومی پایگاه انتقال خون یزد این پایگاه در آذر ماه 1388 تعداد 566 واحد خون به پايگاه انتقال خون بندر عباسوتعداد 448واحد کرایو به سازمان انتقال خون اصفهان وتعداد 404کارتن پلاسما  (8000)واحد معادل( 1400) لیتر به پالایشگاه سازمان انتقال خون ایران ارسال نمود.