اخبار و مطالب اخبار و مطالب

ارسال پيام تبريك سال نو براي اهدا كندگان مستمر خون

ارسال پيام تبريك سال نو براي اهدا كندگان مستمر خونبه مناسبت حلول سال نو و بهار طبيعت پايگاه انتقال خون استان يزد اقدام به ارسال پيامك تبريك عيد نوروز جهت اهدا كنندگان مستمر خون نمود.

اين پيام تبريك ها براي اهدا كنندگان بالاي 7 بار ارسال و ضمن قدرداني از اين پيام آوران زندگي عيد سعيد باستاني نوروز به ايشان تبريك گفته شد.