اخبار و مطالب اخبار و مطالب

از اهداكنندگان خون مستمر كاركنان نيروي انتظامي استان تقدير شد

از اهداكنندگان خون مستمر كاركنان نيروي انتظامي استان تقدير شدبه گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، در اولين روز هفته نيروي انتظامي كه امسال با شعار "سرمايه اجتماعي،اساس اقتدار ما" نامگذاري شده است، از اهداكنندگان خون كاركنان نيروي انتظامي استان يزد تقدير شد. در اين مراسم كه صبح شنبه 8 مهر ماه و در صبح گاه مشترك ستاد فرماندهي انتظامي استان برگزار شد، كاركنان نيروي انتظامي كه اهداي خون مستمر داشته اند، با اهداي لوح كه به امضاي مدير انتقال خون استان و فرمانده انتظامي استان رسيده بود مورد تقدير و تشكر قرار گرفتند.