اخبار و مطالب اخبار و مطالب

از خدمات انتقال خون يزد در بيمارستان صحرايي تجليل شد

از خدمات انتقال خون يزد در بيمارستان صحرايي تجليل شد

        طي مراسمي از عوامل اجرايي سومين بيمارستان صحرايي شهداي جامعه پزشكي يزد و خدمات انتقال خون و مدير كل انتقال خون استان تجليل يه عمل آمد

     به گزارش روابط عمومی اداره كل انتقال خون يزد،اين مراسمي سي ام آذر در مركز همايش هاي باقرالعلوم دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي برگزار شد و رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، فرمانده سپاه الغدير ، فرماندار و رئيس بيمارستان صحرايي شهداي جامعه پزشكي هر كدام طي سخناني به ارزيابي اين بيمارستان پرداختند  و از كليه عوامل اجرايي برنامه تقدير و تشكر نمودند.

     گفتني است اين بيمارستان صحرايي به مدت 5 روز در هفته بسيج و در منطقه محروم حسن آباد يزد برگزار شد كه در اين مدت اتوبوس سيار خونگيري اداره كل انتقال خون يزد در بيمارستان مستقر گرديد و از مراجعه كنندگان خونگيري به عمل آمد.

     گفتني است دومين بيمارستان صحرايي كه در سال گذشته مورد بازديد وزير بهداشت نيز قرار گرفت بيمارستان صحرايي برتر در سطح كشور شناخته و در مراسم نماز جمعه تهران توسط سردار نقدي از رئيس ييمارستان صحرايي بسيج جامعه پزشكي يزد تقدير به عمل آمد.