اخبار و مطالب اخبار و مطالب

از رئيس جمعيت هلال احمر شهرستان مهريز تقدير و تشكر شد

از رئيس جمعيت هلال احمر شهرستان مهريز تقدير و تشكر شدبا حضور مدير عامل جمعيت هلال احمر استان؛ از رئيس جمعيت هلال احمر شهرستان مهريز تقدير و تشكر شد به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، به مناسبت سي و پنجمين سالگرد پيروزي انقلاب و با استقرار تيم سيار اين اداره كل در محل هلال احمر شهرستان مهريز جمعي از اعضاي داوطلب جمعيت هلال احمر اين شهرستان خون اهدا نمودند. مدير عامل جمعيت هلال احمر استان كه مهمان ويژه اين مراسم بود از اعضاي داوطلب جمعيت هلال احمر شهرستان مهريز و همچنين كاركنان زحمتكش انتقال خون استان تشكر و قدرداني كرد. همچنين با حضور مدير عامل و مسئولين جمعيت هلال احمر و مسئولين اداره كل انتقال خون استان با اهداي لوحي از سوي مدير كل انتقال خون از زحمات بي شائبه رييس جمعيت هلال احمر شهرستان مهريز به عنوان ياور انتقال خون تقدير و تشكر شد.