اخبار و مطالب اخبار و مطالب

استقرار اتوبوس خونگیری در مسیر راهپیمایان 22 بهمن

استقرار اتوبوس خونگیری در مسیر راهپیمایان 22 بهمنبه گزارش روابط عمومی انتقال خون یزد در روز 22 بهمن تیم سیار خونگیری پایگاه انتقال خون یزد با اتوبوس در مسیر راهپیمایان، خیابان امام حضور یافته و از ساعت 8 صبح الی 13 از اهداکنندگان داوطلب  خونگیری بعمل آورد.