اخبار و مطالب اخبار و مطالب

استقرار نرم افزارجامع برنامه هاي استرات‍ژيك در پايگاه انتقال خون يزد

استقرار نرم افزارجامع برنامه هاي استرات‍ژيك در پايگاه انتقال خون يزداستقرار نرم افزارجامع برنامه هاي استرات‍ژيك در پايگاه انتقال خون يزد

 

     به گزارش روابط عمومي پايگاه انتقال خون يزد، مسؤلين اين پايگاه در كارگاه آموزشي برنامه هاي استراتژي پايگاه بمدت دو روز كه در سالن همايش پايگاه برگزار گرديد شركت نمودند.

     اين كارگاه در روزهاي 10و 11/4/90 جهت آموزش و استقرار برنامه نرم افزاری استراتژیک پایگاه انتقال خون یزد تشكيل  گرديد

     گفتني است  اين پروژه در سال 1384 شروع وتا بحال دستخوش تغييراتي شده است كه امروز سيستم جامع و كامل استراتژي سازمان تكميل و نسخه نهايي آن جهت اجرا در پايگاه نصب گرديده است. از مزاياي اين سيستم مي توان:

  1. مشاركت بسياري از مديران ارشد، مديران مياني و كارشناسان سازمان در اجراي پروژه و در نتيجه افزايش صحت و دقت برنامه ريزي و ايجاد باور و اعتقاد به امكان پياده سازي برنامه در سازمان
  2. اجراي پروژه در قالب كارگاه آموزشي- عملي به منظور افزايش اثربخشي و مشاركت مديران و كارشناسان در تدوين استراتژي و طراحي سيستم اجرا و ارزيابي
  3. بازنگري برنامه استراتژيك سازمان، تدوين بيانيه هاي سازماني و تحليل محيط داخلي و محيطي و تدوين يك استراتژي كلان به جاي 9 استراتژي
  4. تهيه نقشه استراتژي
  5. تدوين، سياست گزاري و اولويت بندي ابتكارات اجرايي سازمان
  6. بومي سازي ابتكارات اجرايي انتقال خون استانها به منظور همسو سازي فعاليت هاي آنها با چشم انداز استراتژيك و تعيين نقش آنها در تحقق آن
  7. آموزش مديران و كارشناسان ستاد مركزي و انتقال خون استانها به منظور گسترش مفاهيم مديريت پروژه در سازمان

نام برد.