اخبار و مطالب اخبار و مطالب

اطلاعیه استخدام نیرو

اطلاعیه استخدام نیروباطلاع ميرساند ، سازمان انتقال خون يزد به يك نفر نيروي مرد ليسانس حسابداري نيازمند است ، افراد داوطلب تا تاريخ 20/3/89 با در دست داشتن مدارك ذيل به مديريت سازمان مراجعه نمايند.

1-كپي مدرك تحصيلي

2-اصل وكپي شناسنامه

3-اصل وكپي كارت ملي

4- اصل كارت پايان خدمت