نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه پذیرفته شدگان ازمون استخدامی

اطلاعیه پذیرفته شدگان ازمون استخدامی


اطلاعیه: مراجعه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی به ادارات کل انتقال خون

از پذیرفته شدگان محترم هشتمین آزمون استخدامی مشترک فرآگیر دستگاه های اجرایی (سازمان انتقال خون) تقاضا می گردد با مدارک ذیل از روز شنبه مورخ 1400/06/27 به مدت 10 روز کاری به ادارات کل انتقال خون در مراکز استان ها و تهران  (محل پذیرفته شده) بصورت حضوری مراجعه نمایند.

1) کارنامه قبولی پرینت گرفته شده از سایت سنجش آموزش کشور

2) اصل شناسنامه و کارت ملی