اخبار و مطالب اخبار و مطالب

اعلام اسامي برندگان مسابقه بهترين عكس 22 بهمن

اعلام اسامي برندگان مسابقه بهترين عكس 22 بهمن



اسامي برندگان به شرح زير مي باشد:
جناب آقاي كمال ميرزايي پايگاه انتقال خون استان ايلام، جناب آقاي مجيد سليماني پايگاه پايگاه انتقال خون استان يزد، جناب آقاي مصطفي سلماني پايگاه پايگاه انتقال خون استان يزد، جناب آقاي عباس زمانيان پايگاه پايگاه انتقال خون استان يزد، سركار خانم سعيده شيخ راستي پايگاه پايگاه انتقال خون استان يزد، جناب آقاي عبداله سلمان زاده پايگاه انتقال خون استان آذربايجان شرقي، جناب آقاي رحيم قديمي پايگاه انتقال خون استان آذربايجان شرقي، جناب آقاي ابوالفضل پور تيموري پايگاه انتقال خون استان تهران، سركار خانم بلقيس قربانعلي پايگاه انتقال خون استان تهران، سركار خانم سميه خدايي پايگاه انتقال خون استان يزد، جناب آقاي عباس بيات ستاد مركزي، جناب آقاي ابوالقاسم احمدي ستاد مركزي و سركار خانم دكتر طيبه غزاله ستاد مركزي