نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز برنامه نشر فرهنگ سبک زندگی سالم در اهدا کنندگان خون در یزد

آغاز برنامه نشر فرهنگ سبک زندگی سالم در اهدا کنندگان خون در یزد

کلیه دارندگان کارت اهدای خون با هماهنگی مرکز دیابت خانی یزد و انتقال خون استان غربالگری دیابت می شوندو از مشاوره پایه تغذیه توسط کارشناس تغذیه بهره مند می شوند.
تردیدی نیست که سبک زندگی سالم علاوه بر حفظ سلامت جامعه می تواند آمار اهدا کنندگان خون را بالا ببرد
عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر یکی از علتهای اصلی معافیت موقت یا دائم افراد برای اهدای خون است که آمار بالایی را به خود اختصاص می دهد همچنین نشر فرهنگ سلامت و سبک زندگی سالم با تکیه با ۴ بعد سلامت معنوی ، روانی ، جسمی و اجتماعی می تواند اهدا کنندگان خون به ویژه جوانان را ترغیب برای شرکت در این عمل خیر مندانه کند
انتقال خون استان یزد با کمک مرکز دیابت خانی یزد برنامه ای را برای این منظور ترتیب دیده است در این برنامه غربالگری بیماری دیابت در اهدا کنندگان خون برای به عنوان شایعترین بیماری غیر واگیر استان انجام می شود .
امید می رود در ادامه طرح با هماهنگی با معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و ستیر نهادهای مرتبط عربالگری سایر بیماریهای غیر واگیر برای این عزیزان انجام شود .یزد رتبه بالای ابتلای دیابت در کشور را دارد و جز استانهای اول تا سوم شیوع دیابت در کشور است . در گامهای بعدی ،برنامه های آموزشی و مشاوره ای ، پشتیبانی سلامت اهداکنندگان خون ، غربالگری برای بیماریهای عیر واگیر دیگر مانند فشار خون بالا و سرطانها و چاقی گنجانده شده است .
این برنامه ها علاوه بر تکریم اهدا کنندگان و ایجاد زمینه های ارتقای سلامت این عزیزان، می تواند دامنه افراد شرکت کننده در این فعالیت نوعدوستانه را بالا ببرد .در این مرحله کلیه اهدا کنندگان که کارت اهدای خون را دارند می توانند با مراجعه به مرکز دیابت خانی یزد از غربالگری رایگان دیابت توسط پرستار مشاور و در صورت لزوم مشاوره پایه تغذیه ای توسط کارشناس تغذیه بهره مند شوند .