اخبار و مطالب اخبار و مطالب

افزايش 5 درصدي اهداي خون يزد در شبهاي قدر

افزايش 5 درصدي اهداي خون يزد در شبهاي قدر

به گزارش روابط عمومي ، مدير كل انتقال خون يزد با بيان اينكه شبهاي قدر رمضان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5 درصد رشد اهداي خون داشته، اشاره كرد در ليالي قدر امسال 681 نفر جهت اهداي خون مراجعه نمودند كه از اين تعداد 565 نفر موفق به اهداي خون شدند.

دكتر تقوائي در ادامه افزود؛ از اين تعداد اهداي خون ، 52/3 درصد اهداكننده مستمر است ( اهداكننده اي كه كه حداقل در سال 2 بار اهداي خون داشته است) و در تفكيك گروه بندي جنسيت 3 درصد اهداكننده خانم و 97 درصد اهداكننده مرد بودند.

     وي در پايان از همه اهداكنندگان كه در طول ماه مبارك رمضان و شبهاي قدر با اهداي خون به كمك بيماران شتافتند و بيماران را تنها نگذاشتند تشكر و قدرداني كرد.