اخبار و مطالب اخبار و مطالب

اقدام فرهنگي يكي از اهداكنندگان مستمر يزدي همزمان با 135 بار اهداي خون در اهدای شاخه گل به کارکنان پایگاه

اقدام فرهنگي يكي از اهداكنندگان مستمر يزدي همزمان با 135 بار اهداي خون در اهدای شاخه گل به کارکنان پایگاه     بمناسبت روز نهم مرداد روز ملي اهداي خون و سالگرد تأسيس سازمان انتقال خون ايران آقاي كهنموئي يكي از اهداكنندگان مستمر يزدي ،يكصدو سي و پنجمين بار اهداي خون خود را جشن گرفت. در اين  اقدام فرهنگي ابتدا آقاي محمود كهنموئي به همراه مدير پايگاه با اهداي شاخه گل به  پرسنل پايگاه انتقال خون، روز نهم مرداد را به آنها تبريك و تهنيت گفت و  بعد ازآن وي به همراه همسر خود مبادرت به اهداي خون نمود لازم به ذكر است كهنموئي در اين مراسم فرهنگي - معنوي با صدا و سيماي مركز يزد مصاحبه تلويزيوني انجام داد و همه مردم را به اين اقدام خداپسندانه دعوت نمود.