نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتقال خون با ارائه محصولات جدید نقش مهمی در نجات جان بیماران برداشته است

انتقال خون با ارائه محصولات جدید نقش مهمی در نجات جان بیماران برداشته است

رئیس بیمارستان شهید بهشتی تفت:

انتقال خون با ارائه محصولات جدید نقش مهمی در نجات جان بیماران برداشته است

 

 به گزارش روابط عمومي اداره كل انتقال خون استان يزد؛ رئیس، مدیر و کارکنان بیمارستان شهید بهشتی تفت دوشنبه دوازدهم آذر ماه با حضور در انتقال خون میدان ابوذر با هدف کمک به بیماران خون اهدا کردند.

نقی تقوائی؛ مدیر کل انتقال خون یزد با حضور در سالن خونگیری ضمن تقدیر از حس انسان دوستانه رئیس و مدیر و کارکنان بیمارستان شهید بهشتی تفت گفت: اهداکنندگان سرمایه های واقعی انتقال خون هستند که با ایثار خود به کمک بیماران می شتابند.

دکتر سید نادر مصطفوی؛ رئیس بیمارستان شهید بهشتی تفت نیز در پایان اهدای خون گفت: سازمان انتقال خون با ارائه محصولات جدید نقش مهمی در نجات جان بیماران برداشته است که قابل تقدیر است.

نکته قابل ذکر اینکه رئیس و مدیر و کارکنان بیمارستان شهید بهشتی تفت از اهداکنندگان مستمر خون بشمار می آیند و در سال حداقل دونوبت برای اهدای خون مراجعه می نمایند.