اخبار و مطالب اخبار و مطالب

انتقال خون شهرستان اردكان

انتقال خون شهرستان اردكان

نام پایگاه:  یزد_اردكان
تلفن پایگاه:  32225040-035
آدرس پایگاه:  خیابان شهيد بهشتي
ساعت کار:  صبح ها 7:30 الی 13:30 بعد از ظهر