اخبار و مطالب اخبار و مطالب

انتقال خون شهرستان ميبد

انتقال خون شهرستان ميبد

نام پایگاه:  یزد_ميبد
تلفن پایگاه:  32324050-035
آدرس پایگاه:  خیابان هفت تير- روبروي رضويه فيروزآباد
ساعت کار:  صبح ها 7:30 الی 13:30 بعد از ظهر