نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتقال خون یزد گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 دریافت کرد

انتقال خون یزد گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 دریافت کرد

به گزارش روابط عمومی اداره کل انتقال خون یزد؛ طبق برنامه ریزی و هماهنگی های صورت گرفته توسط معاونت تضمین کیفیت و کنترل کیفی سازمان انتقال خون با موسسه گواهی دهنده و به منظور توسعه نظام تضمین کیفیت، ممیز شرکت MIC بخش های فنی شامل آزمایشگاه، اهداکنندگان، فرآورده، آموزش، تضمین کیفیت، کنترل کیفی، سردخانه ها، انبارهای نگهداری مواد و تجهیزات و آرشیو مستندات ، مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت.

گفتنی است کل اداره کل انتقال خون یزد در سال های گذشته موفق به دریافت ISO 9001 : 2008 شده بود و در این ممیزی، این گواهینامه به ISO 9001 : 2015   ارتقاء یافت.