اخبار و مطالب اخبار و مطالب

اهداي خون اعضاي بسيج جامعه پزشكي استان

اهداي خون اعضاي بسيج جامعه پزشكي استانبه مناسبت هفته سلامت انجام شد اهداي خون اعضاي بسيج جامعه پزشكي استان به مناسبت هفته سلامت، اعضاي بسيج جامعه پزشكي استان و كاركنان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درماني شهيد صدوقي يزد با حضور در انتقال خون ، خون خود را اهدا نمودند. به گزارش روابط عمومي، اهداكنندگان در اين مراسم هدف خود را علاوه بر كمك به بيماران حفظ سلامتي خود نيز دانستندكه با شعار امسال سازمان جهاني بهداشت يك عمر سلامتي با خود مراقبتي ناميده شده، عجين گرديده است، البته پزشكان اين اداره كل به اهداكنندگان خون در خصوص اهميت خود مراقبتي و حفظ سلامتي تاكيد ويژه اي داشتند. همچنين در سومين روز از هفته سلامت تعدادي از مسولين و كاركنان اين اداره كل در همايش پياده روي سلامت كه به همت دانشگاه علوم پزشكي برگزار شد حضور يافتند.