اخبار و مطالب اخبار و مطالب

اهداي خون اعضاي جامعه قرآني و مدير كل صنايع دريايي شهيد مقدم در روز احسان و نيكوكاري

اهداي خون اعضاي جامعه قرآني و مدير كل صنايع دريايي شهيد مقدم در روز احسان و نيكوكاريبه گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، به مناسبت روز احسان و نيكوكاري اعضاي جامعه قرآني كه شامل قاريان برتر استان، پيشكسوتان قرآني، رؤساي اتحاديه هاي قرآني و مفسران قرآني هستند، خون اهدا نمودند. گفتني است چندي پيش مدير عامل اتحاديه موسسات قرآني و مدير كل انتقال خون توافق كرده بودند كه به منظور ترويج فرهنگ اهداي خون و همچنين شناساندن چهره هاي قرآني به جامعه،در هفته احسان و نيكوكاري به صورت گروهي خون اهدا نمايند. همچنين به مناسبت هفته احسان و نيكوكاري مدير كل صنايع دريايي شهيد مقدم نيز جهت كمك به بيماران خون اهدا نمود. نكته قابل ذكر اينكه كاركنان اين صنايع نيز در ماه اسفند در 3 نوبت با مراجعه به اين اداره كل خون خود را براي نجات جان بيماران اهدا نمودند.