اخبار و مطالب اخبار و مطالب

اهداي خون جانشين فرماندهي نيروي انتظامي استان

اهداي خون جانشين فرماندهي نيروي انتظامي استان

هفته ناجا در استان يزد با اهداي خون شروع شد؛

اهداي خون جانشين فرماندهي نيروي انتظامي استان

     به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، به مناسبت گراميداشت هفته ناجا كاركنان نيروي انتظامي در يزد و ديگر شهرستان ها در اولين روز از اين هفته خون اهدا نمودند.

    اين مراسم در يزد با استقرار تيم سيار خونگيري در فرماندهي نيروي انتظامي برگزار و جانشين فرماندهي نيروي انتظامي استان بعد از مراسم صبحگاه مشترك خون اهدا نمود.