اخبار و مطالب اخبار و مطالب

اهداي خون دانشجويان دانشكده فني شهيد صدوقي به مناسبت هفته خوابگاه هاي دانشجويي

اهداي خون دانشجويان دانشكده فني شهيد صدوقي به مناسبت هفته خوابگاه هاي دانشجوييبه گزارش روابط عمومی انتقال خون يزد، به مناسبت هفته خوابگاه هاي دانشجويي، دانشجويان دانشكده فني شهيد صدوقي يزد خون اهدا نمودند. در اين مراسم تيم سيار انتقال خون يزد در اين دانشكده مستقر شده بود و طي دو روز بيش از 100 نفر جهت اهداي خون مراجعه نمودند. لازم به ذكر است در اين مراسم پر شور و نشاط، معاون، مسئولين و كاركنان اين دانشكده نیز جهت اهداي خون حضور داشتند.