اخبار و مطالب اخبار و مطالب

اهداي خون دانشجويان دانشگاه علم و هنر

اهداي خون دانشجويان دانشگاه علم و هنر

      به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، به مناسبت ولادت حضرت علي اكبر (ع) و نامگذاري آن به نام روز جوان تيم سيار خونگيري اين اداره كل در دانشگاه علم و هنر يزد مستقر گرديد و دانشجويان با شعار من يك اهداكننده خون هستم، خون خود را اهدا نمودند.