اخبار و مطالب اخبار و مطالب

اهداي خون دوقلوي يزدي

اهداي خون دوقلوي يزدي

      به گزارش روابط عمومی،در آستانه گراميداشت دهه فجر دوقلوي يزدي به نامهاي مصطفي و مجتبي مزيدي شرف آبادي روز يكشنبه با حضور در اين اداره كل خون اهدا نمودند.

      نكته قابل توجه اينكه اين دوقلو هميشه به صورت همزمان براي اهداي خون به اداره كل انتقال خون يزد مراجعه مي كنند.

     نكته قابل ذكر اينكه اين دوقلو بسيار شبيه به هم و داراي گروه خوني A مثبت و از اهداكنندگان مستمر خون هستند. قبلاً‌ نيز دوقلوي ديگري به نام هاي ابراهيم و اسماعيل بهپوش با گروه خوني O منفي به صورت همزمان در يزد خون اهدا نمودند.