اخبار و مطالب اخبار و مطالب

اهداي خون رئيس كل نظام پرستاري ايران

اهداي خون رئيس كل نظام پرستاري ايران

به گزارش روابط عمومی انتقال خون یزد، دكتر علي محمد آدابي؛ رئيس كل نظام پرستاري كشور با حضور در انتقال خون يزد ضمن ملاقات با مدير كل انتقال خون استان، خون اهدا نمود

در اين ملاقات دكتر تقوائي با اشاره به جايگاه انتقال خون استان در كشور، استان يزد را يكي از استان هاي پيشرو در زمينه متوسط اهداي خون و اهداي خون مستمر و سلامت اهداي خون خواند