اخبار و مطالب اخبار و مطالب

اهداي خون رييس و دانشجويان دانشكده فني شهيد صدوقي يزد

اهداي خون رييس و دانشجويان دانشكده فني شهيد صدوقي يزد

     به مناسبت بزرگداشت روز دانشجو رئيس ، اساتيد و دانشجويان دانشكده فني شهيد صدوقي يزد خون اهدا نمودند.

     به گزارش روابط عمومي اداره كل انتقال خون يزد، در آستانه 16 آذر و با هدف ترويج فرهنگ اهداي خون در بين جامعه خصوصاً جوانان تيم سيار اين اداره كل روز پانزدهم آذر ماه در دانشكده فني شهيد صدوقي يزد مستقر شد و دانشجويان، اساتيد، كاركنان با هدف كمك به هم نوع خود بااهداي خون استقبال نمودند.

مير طالبي؛ رئيس دانشكده ضمن تبريك روز دانشجو همراه با ديگر دانشجويان خون اهدا نمود.