اخبار و مطالب اخبار و مطالب

اهداي خون قائم مقام كميته امداد امام خميني (ره)

اهداي خون قائم مقام كميته امداد امام خميني (ره)اهداي خون قائم مقام كميته امداد امام خميني (ره) كاركنان كميته امداد امام خميني (ره) استان يزد به مناسبت سي و پنجمين سالگرد پيروزي انقلاب خون اهدا نمودند. به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، در هشتمين روز از ايام ا... دهه فجر تعدادي از كاركنان كميته امداد امام خميني (ره) يزد با اهداي خون به كمك بيماران شتافتند. گفتني است در روزهاي اخير با توجه به بارش برف و سرماي هوا ميزان مراجعه براي اهداي خون نسبتاً‌كم شده و به متعاقب آن ذخاير خوني اين اداره كل نسبتاً كاهش يافته بود. نكته قابل ذكر اينكه كاركنان كميته امداد امام خميني (ره) استان يزد حداقل در سال دو بار جهت اهداي خون خود به نيازمندان به انتقال خون آمده و بصورت گروهي خون اهدا مي نمايند. شايان ذكر است به مناسبت ايام ا... دهه فجر برخي ارگان ها، سازمان ها و ادارات مثل بانك رفاه ، دانشگاه علوم پزشكي و شهرداري حميديا و غيره به صورت خودجوش در اقدامي خيرخواهانه خون اهدا نمودند.