اخبار و مطالب اخبار و مطالب

اهداي خون كاركنان، اساتيد و دانشجويان دانشگاه امام جواد يزد

اهداي خون كاركنان، اساتيد و دانشجويان دانشگاه امام جواد يزد
     به گزارش روابط عمومي اداره كل انتقال خون يزد، با هدف ترويج فرهنگ اهداي خون در بين جامعه خصوصاً جوانان تيم سيار انتقال خون يزد در موسسه آموزش عالي امام جواد(ع) مستقر شد.

     اين مراسم كه به مناسبت ولادت با سعادت حضرت جواد الائمه از سوي دانشگاه امام جواد برگزار شد كه تعدادي از اساتيد، كاركنان و دانشجويان دختر و پسر با هدف كمك به هم نوع خود خون اهدا نمودند.

نكته قابل ذكر اينكه چندي پيش كارگاه آموزشي اهداي خون در اين دانشگاه برگزار و علاوه بر توزيع بروشور و تراكت ، پيرامون نياز به خون با هدف ايجاد انگيزه در اهداكننده، اهميت اهداي خون مستمر، بيماري هاي قابل انتقال از راه خون، پرهيز از رفتارهاي پرخطر، توصيه هاي پس از اهداي خون براي دانشجويان سخنراني شد