اخبار و مطالب اخبار و مطالب

اهداي خون كاركنان راه و شهرسازي طبس

اهداي خون كاركنان راه و شهرسازي طبسبه گزارش روابط عمومي انتقال خون استان يزد، كاركنان راه و شهر سازي شهرستان طبس با حضور در پايگاه انتقال خون اين شهرستان خون اهدا نمودند. اين مراسم كه به مناسبت هفته حمل و نقل و روز راهدار انجام شد، جمع كثيري از راهداران خدوم و زحمتكش با هدف كمك به بيماران و نيازمندان، خون اهدا نمودند.