اخبار و مطالب اخبار و مطالب

اهداي خون كاركنان راه و شهرسازي و سازمان حمل و نقل پايانه هاي استان يزد

اهداي خون كاركنان راه و شهرسازي و سازمان حمل و نقل پايانه هاي استان يزدبا هدف کمک به نیازمندان به خون و به مناسبت هفته ی راهداری وامور حمل و نقل ، كاركنان اداره كل راه و شهرسازي و حمل و نقل و پايانه هاي استان يزد خون خود را اهداء كردند. به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد ، در حركتي خداپسندانه راهداران با شركت در مراسم اهداي خون، بار ديگر نشان دادند همه جانبه در خدمت رساني به مردم آماده هستند . مديريت توسعه منابع اداره كل راه و شهرسازي ، ضمن اهداي خون خود در حاشيه اين حركت خيرخواهانه افزود : همانطور كه اهداي خون اهداي زندگي است ، راهداران اداره كل راه و ترابري استان يزد همه ساله در اين ايام كه مصادف با هفته حمل و نقل و راهداري است ، در حركتي نمادين و با حضوري چشمگير در اين امر خداپسندانه همچون ديگر رسالت هاي خدمت رساني خود در اعتلاي وظيفه خدمت به مردم شركت مي كنند. وي افزود: از آنجا كه اهداي خون علاوه بر اجر معنوي ، سلامت جسمي بدن را نيز به همراه دارد ، كاركنان اداره كل راه و شهرسازي و حمل و نقل پايانه هاي استان يزد درطول سال و در چند مرحله با همكاري سازمان انتقال خون استان به اهداء خون مي پردازند.