اخبار و مطالب اخبار و مطالب

اهداي خون كاركنان شركت مپنا در هفته بسيج

اهداي خون كاركنان شركت مپنا در هفته بسيج

به گزارش روابط عمومی اداره كل انتقال خون یزد، در دومين روز از هفته بسيج، تيم سيار خونگيري اين اداره كل در شركت مپنا استقرار يافت و كاركنان اين شركت خون اهدا نمودند.

     گفتني است با هماهنگي اين اداره كل و واحد بهداشت شركت مپنا كه در خصوص احداث و ساخت نيروگاه برق فعاليت مي كند،سالي يك يا دوبار از كاركنان اين شركت خونگيري به عمل مي آيد.