اخبار و مطالب اخبار و مطالب

اهداي خون مدير شعب ومعاونين بانك قوامين استان يزد در حاشيه بازديد از انتقال خون

اهداي خون مدير شعب ومعاونين بانك قوامين استان يزد در حاشيه بازديد از انتقال خون

      به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، مدير شعب، معاونين، مسولين و رييس برخي شعب بانك قوامين استان يزد ضمن بازديد از اين اداره كل، خون اهدا نمودند.

     در اين بازديد تقوائي؛ مدير كل انتقال خون يزد از حساسيت و پيچيدگي فرآيند تهيه فرآوده هاي خوني و جايگاه انتقال خون يزد در كشور صحبت نمود.

     درادامه برنامه، شيروي؛ مدير شعب بانك قوامين استان ضمن تشكر از ميزباني گرم اداره كل انتقال خون يزد هدف از اين اقدام خداپسندانه را ترويج و توسعه فرهنگ اهداي خون بين كاركنان مجموعه دانست.

     گفتني است همه ساله تيم سيار خونگيري اداره كل انتقال خون يزد در سرپرستي امور شعب بانك قوامين مستقر مي گردد و از كاركنان خونگيري به عمل مي آيد.