اخبار و مطالب اخبار و مطالب

اهداي خون مسولين دفترخانه هاي ثبت اسناد يزد

اهداي خون مسولين دفترخانه هاي ثبت اسناد يزدبه مناسبت روز ثبت انجام شد؛ اهداي خون مسولين دفترخانه هاي ثبت اسناد يزد به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، به مناسبت ششم دي ماه روز سردفتر و ثبت رسمي و همچنين به ميمنت آيه 282 سوره بقره كه بر لزوم ثبت قراردادها اشاره شده است و تقارن آن با 282 مين روز سال تعدادي از مسولين دفترخانه هاي ثبت اسناد يزد با مراجعه به انتقال خون يزد خون خود را به بيماران اهدا نمودند. گفتني است مسولين دفترخانه هدف اين اقدام خداپسندانه كه به صورت خود جوش صورت گرفته بود را كمك به هم نوع خود بيان نمودند.