اخبار و مطالب اخبار و مطالب

اهداي خون مسؤلين و پرسنل جمعيت هلال احمر استان

اهداي خون مسؤلين و پرسنل جمعيت هلال احمر استان     به گزارش روابط عمومي پايگاه انتقال خون استان يزد، در يك حركت فرهنگي و  خدا پسندانه اعضا و  پرسنل جمعيت هلال احمر يزد در پايگاه انتقال خون استان حاضر و خون خود را به نيازمندان اهدا نمودند.

     در اين حركت فرهنگي كه مدير عامل و معاونت محترم جمعيت هلال احمر استان نيز حضور داشتند، هدف از اين كار را كمك به همنوعان خود دانستند. در پايان بيش از 40 واحد خون دريافت گرديد.