اخبار و مطالب اخبار و مطالب

اهداي خون معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

اهداي خون معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

        به گزارش روابط عمومي اداره كل انتقال خون يزد،پس از  برگزاري جلسه کمیته استانی بانک خون بيمارستان هاي استان، معاون و مدير درمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در اقدامي خداپسندانه خون اهدا نمودند.

     گفتني است معاون و مدير درمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد كه از اهداكنندگان مستمر به شمار مي آيند، هدف از اين كار خير را كمك به هم نوع اعلام كردند.

معاون و مدير درمان دانشگاه پس از اهداي خون از بخش هاي مختلف اين اداره كل بازديد نمودند.