اخبار و مطالب اخبار و مطالب

اهداي خون معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد

اهداي خون معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزدمعاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد با حضور و بازديد از اداره كل انتقال خون يزد، نذر خون خود را ادا نمود. به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، سيد محمدرضا سيدحسيني ضمن بازديد از بخش هاي اهداكنندگان،فرآورده، پخش خون ، آزمايشگاه و كنترل كيفي با نحوه تهيه خون و فرآورده هاي خوني از نزديك آشنا شد. در اين بازديد دكتر تقوائي ضمن خير مقدم در خصوص حياتي بودن سازمان انتقال خون، جايگاه انتقال خون استان در كشور، ارسال خون و فرآورده هاي خوني به استان هاي همجوار صحبت نمود. معاون عمراني استاندار در پايان اهداي خون، ضمن حساس خواندن اين اداره كل از زحمات كاركنان اين اداره كل تشكر نمود. گفتني است به علت استقبال چشمگير مردم جهت اهداي خون در روزهاي تاسوعا و عاشوراي حسيني بحث نذر اهداي امسال به صورت يكنواخت در تمامي پايگاه هاي انتقال خون سراسر كشور انجام مي شود، لذا اهداكنندگان مي توانند از عاشورا تا اربعين نذر اهداي خون خود را ادا نمايند.