اخبار و مطالب اخبار و مطالب

اهداي خون معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد

اهداي خون معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد

     به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، همزمان با آغاز هفته سلامت سيد محمدرضا سيدحسيني معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد با حضور در اداره كل انتقال خون يزد، خون اهدا نمود.

         معاون عمراني استاندار در پايان اهداي خون، ضمن حساس خواندن اين اداره كل از زحمات كاركنان اين اداره كل تشكر نمود.