اخبار و مطالب اخبار و مطالب

اهداي خون معاون و كاركنان اداره كل اوقاف استان يزد به مناسبت هفته وقف

اهداي خون معاون و كاركنان اداره كل اوقاف استان يزد به مناسبت هفته وقفبه گزارش روابط عمومي انتقال خون استان، در حركتي خداپسندانه، جمعي از كاركنان و معاون اداره كل اوقاف و امور خيريه يزد به مناسبت هفته وقف خون اهدا نمودند. كاركنان اداره كل اوقاف يزد از انگيزه خود جهت اهداي خون علاوه بر اجر معنوي ، سلامت جسمي بدن برشمردند ، گفتني است كاركنان اداره كل اوقاف و امور خيريه استان همه ساله به مناسبت هفته وقف و با همكاري اداره انتقال خون استان خون اهدا مي نمايند.