اخبار و مطالب اخبار و مطالب

اهداي خون و اهداي عضو به هم گره خورده اند

اهداي خون و اهداي عضو به هم گره خورده انددكتر تقوائي در مراسم هفتمين جشن گلريزان حيات : اهداي خون و اهداي عضو به هم گره خورده اند دكتر تقوايي در مراسم هفتمين جشن هديه حيات كه توسط كانون هلا ل احمر دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي در سالن هلال احمر يزد برگزار شد، اهداي خون را نوعي اهداي عضو دانست. به گزارش روابط عمومی انتقال خون یزد، اين مراسم كه با حضور مسئولان استان، اساتيد دانشگاه، پزشكان و دانشجويان برگزار شد دكتر تقوائي ضمن خير مقدم و تبريك ولادت امام كاظم (ع) درخصوص اهداي خون بانوان، پلاكت آفرزيس و تأمين خون سالم براي بيماران و نيازمندان به خون مطالب مبسوطي ايراد نمود. در پايان اين مراسم براي بيماران بي بضاعت جشن گلريزان برگزار شد و حاضرين با كمك هاي نقدي خود به ياري بيماران شتافنتد.