اخبار و مطالب اخبار و مطالب

اهداي خون پرسنل پادگان نبي اكرم ميبد به مناسبت هفت سلامت

اهداي خون پرسنل پادگان نبي اكرم ميبد به مناسبت هفت سلامتبه گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، به مناسبت هفته سلامت و طبق هماهنگي هاي قبلي پرسنل كادر پادگان نبي اكرم ميبد با مراجعه به پايگاه انتقال خون شهرستان ميبد خون اهدا نمودند. در اين مراسم كه روز سه شنبه 19 فروردين ماه سالجاري برگزار شد، اهداكنندگان با آگاهي از اينكه هر واحد خون اهدايي جان 3 نفر از بيماران را نجات مي دهد، هدف اهداي خون خود خواندند.