نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهداي خون کارکنان بانک ملی يزد

اهداي خون کارکنان بانک ملی يزد

     به گزارش روابط عمومي اداره كل انتقال خون يزد، در آستانه بیست و یکم دی سالروز خون های نادر، کارکنان امور شعب بانک ملی، خون اهدا نمودند.

تيم سيار خونگيري اداره كل انتقال خون يزد روز سه شنبه هفدهم دي ماه در امور شعب بانک ملی يزد مستقر گرديد و معاون و كاركنان اين بانک با هدف تریوج فرهنگ اهدای خون و کمک به هم نوع خون اهدا نمودند.