اخبار و مطالب اخبار و مطالب

اهداي لوح آموزشي و پلاك شناسايي به گروه هاي خوني نادر استان

اهداي لوح آموزشي و پلاك شناسايي به گروه هاي خوني نادر استانبه گزارش روابط عمومي پايگاه انتقال خون يزد، به افراد داراي گروه هاي خوني نادر استان بمنظور عضويت در برنامه ملي خون هاي نادر لوح آموزشي و پلاك شناسايي اهداگرديد.. گفتني است درسال جاري 3 شهروند يزدي و يك شهروند هرمزگاني داراي گروه خوني نادر (O بمبئي)، توسط اين پايگاه شناسايي شدند و لوح آموزشي و پلاك شناسايي كه از سوي سازمان انتقال خون ايران تهيه و ارسال گرديده بود طي مراسمي با حضور تعدادي از پرسنل پايگاه و خانواده هاي آنان توسط مدير پايگاه به اين افراد اهدا شد،همچنين اطلاعاتي در رابطه با گروه خوني مذكور به اين افراد و خانواده هاي آنان ارائه گرديد. /. لازم به ذكر است در حال حاضر حدود 30 نفر از افراد با گروه هاي خوني نادر (O بمبئي) در ايران شناسايي شده است كه از اين تعداد 3 نفر از آنها در يزد مي باشند.