نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهداکننده ای با گروه خونی خیلی نادر به صف داوطلبان اهدای خون پیوست

اهداکننده ای با گروه خونی خیلی نادر به صف داوطلبان اهدای خون پیوست

بانوی اهداکننده با گروه خونی خیلی نادر P NULL به صف بخشندگان حیات پیوست.

به گزارش روابط عمومی اداره کل انتقال خون یزد، خانم رمضان پور با گروه خون P NULL با حضور در مرکز اهدای خون میدان ابوذر، خون اهدا کرد. مدیر کل انتقال خون استان ضمن تایید این خبرگفت: تاکنون هفت شهروند یزدی و هرمزگانی دارای گروه خونی نادر و خیلی نادر O بمبئی  و P NULL ، توسط این اداره کل شناسایی شدند.

دکتر سیدمحمدرضا آقائی در ادامه گفت: در دسته بندی این نوع گروه های خونی؛ از هریک در هزار تا پنج هزار نفر به نام گروه خونی کمیاب و از هر پنج هزار تا ده هزار نفر به نام گروه خونی نادر و از هر ده هزار نفر به بالا به نام گروه خونی خیلی نادر نامیده می شوند.

وی در پایان از افرادی که دارای گروه های خونی کمیاب، نادر و خیلی نادر هستند درخواست کرد تا در زمان سلامتی خود  خون اهداکنند تا در شرایط اضطرار، خود یا همنوعانی که دارای چنین گروه خونی می باشند به مشکل برنخورند.